You are here

Hector op maat van uw praktijk

Afhankelijk van het type praktijk en gekozen huisartsenpakket (EMD) heeft uw intern netwerk een bepaalde structuur. De combinatie van uw behoeften en uw netwerkconfiguratie bepaalt een optimale configuratie van Hector. Berichten omtrent uw patienten zal u hoofdzakelijk consulteren vanuit uw EMD. Anderzijds kan u dankzij het lokaal gebruiken van Hector extra diensten gebruiken die ziekenhuizen of laboratoria aanbieden waaronder eForms en SSO (het automatisch inloggen op webapplicaties van zorginstellingen).

Om te achterhalen wat de optimale configuratie voor uw praktijk is volgt u best onderstaand beslissingsdiagram:

Beslissingsschema

Schema 1: basisopstelling voor solopraktijken

Dit is de meest eenvoudige oplossing en aangewezen wanneer u op slechts één PC hoeft te werken. Installeer Hector op de PC en doorloop de wizard

EMDs: alle paketten.

Schema 2: Client - Server, basisopstelling

Deze oplossing laat alle dokters toe om hun ehealthbox berichten in Hector en het EMD te bekijken. Eén Hector wordt gekoppeld aan het EMD, typisch is dit degene die het secretariaat gebruikt. Deze setup heeft enkel zin bij EMD's die cloud of client-server gebaseerd zijn (CareConnect, Accrimed, Health1, Windoc,...).

Verplicht: Hector op secretariaat, gekoppeld aan het EMD

Optioneel: Hector op elke dokter PC, niet gekoppeld aan het EMD

EMDs: CareConnect, Accrimed, Health1, Windoc,..

Schema 3: Client - Server + verzenden vanaf elke dokter PC

Deze oplossing laat alle dokters toe om hun ehealthbox berichten in Hector en het EMD te bekijken. Bovendien is het mogelijk om op elke dokter PC berichten vanuit het EMD over Hector te sturen. Eén Hector wordt volledig gekoppeld aan het EMD, typisch is dit degene die het secretariaat gebruikt. De andere Hectors worden slechts deels gekoppeld en zullen enkel EMD berichten oppikken om over ehealthbox te sturen (dus geen forward to EMD activatie).  Deze setup heeft enkel zin bij EMD's die cloud of client-server gebaseerd zijn. 

Verplicht: Hector op secretariaat, volledig (verzenden & ontvangen) gekoppeld aan de EMD Client

Optioneel: Hector op elke dokterPC met een ehealthbox verzend-koppeling vanuit de EMD Client

EMDs: CareConnect, Accrimed, Health1, Windoc,..

Schema 4 - Terminal server zonder secretariaat

Bij deze oplossing draait Hector als een achtergrondtaak op de server en verzorgt elke 10 minuten de in- en uitgaande communicatie. Enkel voor upgrades is nog een manuele interventie nodig. Hou uw email dus goed in de gaten wanneer er een verplichte upgrade wordt aangekondigd. Gebruik dit schema enkel als Schema 5 echt niet mogelijk is.

Verplicht: Hector op secretariaat, gekoppeld aan het EMD

Optioneel: Hector op elke dokter PC, niet gekoppeld aan het EMD

EMDs: Medidoc,...

Schema 5 - Terminal Server

Deze oplossing laat alle dokters toe om in hun eigen ehealthbox berichten in Hector te raadplegen. De koppeling met het EMD valt onder de verantwoordelijkheid van de Hector op de server. Bovendien zal de gebruiker van het secretariaat deze Hector opstarten en beheren.

Verplicht: Hector op secretariaat, volledig (verzenden & ontvangen) gekoppeld aan het EMD

Optioneel: Hector op elke dokter PC niet gekoppeld aan het EMD

EMDs: Medidoc