You are here

Uw eHealth-certificaat?

Tijdens de installatie van Hector werd voor u een eHealth certificaat aangevraagd. Waarvoor dient dit certificaat en wat kan u ermee? We lijsten het even voor u op.

Elke actor in de zorgsector kan een eHealth-certificaat aanvragen en gebruiken. Het laat toe de identiteit van natuurlijke personen en instellingen te certifiëren ten opzichte van de officiële kadasters: “Kadaster van gezondheidsberoepen” voor individuele zorgverleners en lijsten van instellingen die actief zijn in de Belgische gezondheidssector. 

De eHealth-certificaten worden hoofdzakelijk voor de twee volgende redenen gebruikt:

  • De authenticatie van actoren in de gezondheidszorg
  • Als basis voor het aanmaken van de dubbele vercijferingssleutel (ETK) voor de versleuteling van berichten.

Het certificaat is een officiële verklaring die door een vertrouwde autoriteit wordt ondertekend. Deze autoriteit is bevoegd voor het certificeren van de link tussen de elektronische publieke sleutel en de identiteit van de eigenaar. Dit zijn gelijkaardige instellingen als voor de eID (root CA: FedICT, operationele CA: Certipost).

Het aanvragen en genereren van het eHealth-certificaat gebeurt met de ETEE Requestor. In dit programma dient men zich te identificeren met zijn eID en bijhorende pincode. De digitale certificaten op de eID kaart worden gebruikt door de ETEE Requestor om de identiteit van de gebruiker te bewijzen ten opzichte van het eHealth platform. Het eHealth platform controleert alle gegevens en maakt een beslissing of deze persoon al dan niet een certificaataanvraag mag genereren. Merk op dat deze sleutel lokaal wordt gegenereerd. Op geen enkel ogenblik wordt de private sleutel verzonden over het internet. De publieke sleutel wordt vanzelfsprekend wel verzonden over het internet, zodat eHealth deze publiek beschikbaar kan stellen.

Dit certificaat is 3 jaar en 3 maand geldig.  Daarna zal het certificaat onbruikbaar worden tot het vernieuwd is.  Dit kan met de ETEE Requestor, dezelfde applicatie waarmee u ook het certificaat heeft aanmaakt.

De verantwoordelijke van een instelling kan ook een eHealth-certificaat aanvragen. Deze persoon moet geregistreerd zijn in de statuten (Staatsblad) als wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie. Indien de actor een persoon is (specialist, huisarts, tandarts, ...), dient deze persoon de ETEE Requestor te gebruiken.

Het eHealth-certificaat kan ingeladen worden in de HealthConnect software. De software kan aan de hand van dit certificaat zich identificeren en authentiseren ten opzichte van het eHealth-platform. De software Hector biedt naast de authenticatie met het certificaat de mogelijkheid om zich te authentiseren met de eID en pincode. 

Indien het eHealth-certificaat, dat beveiligd is met een paswoord, in verkeerde handen terecht komt, kan de actor ervoor kiezen om zijn/haar certificaat te revoceren. Met de eID kan een revocatie aanvraag naar eHealth-platform worden verstuurd. Nadien kan hij/zij een nieuwe sleutel aanvragen.

Het is zeer belangrijk dat het certificaat niet verloren gaat of zoals eerder vermeld niet in verkeerde handen terechtkomt.  Het is dan ook wenselijk dat hiervan een back-up wordt genomen.  Omdat meer en meer pakketten (Vitalink, Recipe-e, de ziekenhuishubs, e.a.) het eHealth certificaat gebruiken en om een back-up te nemen is het handig te weten waar u dit bestand op uw computer kan terugvinden.

Het certificaat is zoals u kan bekijken op de onderstaande afbeelding, een P12 bestand dat u kan vinden in de map eHealth --> keystore onder de userfolder. 

Om dit certificaat te kunnen gebruiken voor eventuele andere toepassingen hebt u dus dit bestand nodig samen met het bijbehorende paswoord (u bent de enige die dit paswoord kent).

Ter info: Na de installatie van Hector kan u een PDF afprinten en het wachtwoord hierop noteren als geheugensteuntje. Bewaar dit document goed want zonder dit paswoord is het dus onmogelijk om met het certificaat te kunnen werken.

Meer info omtrent het eHealth certificaat, het aanmaken, vernieuwen en revoceren kan u bekomen op deze website.

DOWNLOAD de ETEE Requestor hier.