U bent hier

Software

Voor individuele zorgverleners

De “Hector” software maakt het gebruik van de eHealthBox mogelijk in uw praktijk. Deze software laat de ziekenhuizen en labo's in uw regio toe om op de meest veilige wijze te communiceren. En u kan zelf berichten versturen naar anderen.

Klik hier voor meer informatie over Hector.

 

Voor zorginstellingen en organisaties

Het HealthConnect Integration Platform wordt op dit moment gebruikt in meer dan 40 ziekenhuizen en 15 labo's in België.

 

Het HealthConnect Integration Platform biedt toegevoegde waarde en significante kostenreducties in verschillende domeinen:

  • uitwisselen van elektronische brieven en formulieren
  • actualisering van patiëntengegevens voor accurate facturatie
  • elektronische facturatie derde betaler
  • single-sign-on en voor externe zorgverleners
  • timestamping van voorschriften
  • elektronische geboorte-aangifte

Op deze manier optimaliseren we de zorgkwaliteit en werken we aan een transmurale en multi-disciplinaire samenwerking die de patiënt centraal stelt.

De modules zijn beschikbaar op basis van drie types van interfaces:

  • Webtoepassing
  • Webservice integratie
  • Batch integratie: file system integratie

 

Een kort overview van enkele software modules:

Rijksregister Module

Doelgroep: ziekenhuizen & labo's

De Rijksregister Module biedt een "out-of-the-box" oplossing voor de raadpleging van het Belgische Nationale Register en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het laat de unieke identificatie toe van patiënten. Deze module brengt onmiddellijke "return-on-investment" door het ondersteunen van een meer efficiënte facturatie (door de kosten voor het opzoeken van correcte adressen te verlagen), een meer correcte facturatie en als een gevolg, een snellere betaling van openstaande rekeningen door patiënten.

MyCarenet Module

Doelgroep: labo's

Onze MyCarenet Module ondersteunt op dit moment de Belgische extra-murale laboratoria bij hun raadpleging van het MyCareNet Platform van het NIC. Onze klanten kunnen op deze manier de verzekerbaarheid en "code gerechtigde" gegevens verkrijgen van de mutualiteiten. Deze gegevens laten de labo's toe om een bijna perfecte facturatie naar de mutualiteiten die leidt tot een snellere betaling van de facturen en een aanzienlijke vermindering van de administratieve werklast.

De meeste van onze klanten gebruiken deze module ook voor het elektronisch factureren naar de mutualiteiten. Dit is een eerste stap naar de afschaffing van papieren facturen ten aanzien van het RIZIV. De facturen worden niet langer via CD-ROM verstuurd, maar wel elektronisch met onmiddellijke feedback.

eBirth Accelerator

Doelgroep: ziekenhuizen

De HealthConnect eBirth Accelerator laat een online notificatie van de geboorte toe naar het Register van Geboorten, Huwelijken en Overlijdens van de lokale gemeente. Het ondersteunt ook een elektronische overdracht van statistische informatie naar de Gemeenschappen. Met deze module, die geïntegreerd kan werken met materniteit-software zoals MOSOS (van BMA), is het niet langer nodig om geboortegegevens tweemaal in te geven. Alle gegevens worden rechtstreeks uit het back-end systeem van het ziekenhuis gehaald en elektronisch verstuurd naar de gemeente.

Timestamping Module

Doelgroep: ziekenhuizen & labo's

DeHealthConnect Timestamping Module ondersteunt het verplicht gebruik van elektronische voorschriften in ziekenhuizen. Onze module is compatibel met KMEHR, HL7 (ORM, RDE) en andere elektronische bestandstypes (PDF, MS WORD, JPG, TXT, enz.). De isntallatie en configuratie van deze module kan in minder dan drie weken uitgevoerd worden.

Unified Messaging

Doelgroep: ziekenhuizen, labo's, organisaties

De Unified Messaging Module geeft zorgorganisaties veel toegevoegde waarde door het gebruik van het eHealthBox kanaal voor de uitwisseling van elektronische berichten. Deze module, die zich baseert op de eHealth standaarden en technologie, biedt een veilig kanaal voor bi-directionele uitwisseling van medische gegevens, labo-resultaten, ontslagbrieven en andere gevoelige informatie. De module heeft een rijke interface die ook formulier-gebaseerde communicatie toelaat op basis van XML-integratie met bestaande back-end systemen.